Inicio

A Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, xestionada pola Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria do Ministerio de Cultura e Deporte, é unha hemeroteca dixital na que se ofrece aos cidadáns un extenso, variado e crecente repertorio de prensa histórica e revistas culturais en linguas españolas. Esta hemeroteca, tanto polo seu volume como pola calidade dos seus fondos, constitúe un dos principais proxectos de dixitalización de prensa que se realizaron en España e ten, no ámbito internacional, un peso considerable. A organización dos seus contidos, así como as súas funcións avanzadas de busca no texto das publicacións, convértena nunha inestimable ferramenta para a investigación histórica, sociolóxica, cultural ou xenealóxica.

O proxecto é o resultado da cooperación do Ministerio de Cultura e Deporte coas comunidades autónomas e outras institucións, como concellos, ateneos, fundacións, universidades e institucións privadas, que conservan coleccións de prensa histórica e as ceden para a súa dixitalización.

Hoxe, en febreiro de 2019, esta hemeroteca ofrece aproximadamente oito millóns e medio de páxinas dixitalizadas, en acceso aberto e gratuíto.

 

Máis información

Novas + Ver Máis

Nuevas incorporaciones (desde julio de 2021 a febrero de 2022)

Entre el último semestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 se han realizado nuevas cargas de cabeceras en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.

-Hemeroteca Municipal de Madrid: se han digitalizado nuevas cabeceras y, además, se han completado otras publicaciones que ya están cargadas con anterioridad en el portal. En total 44 nuevas cargas, entre ellas se completa La Esfera: Ilustración Mundial o la Hoja Oficial del Lunes. Destacan nuevas incorporaciones como el Jueves Cinematográfico o Vida Aristocrática.

-Gracias a la Biblioteca Pública del Estado de Zaragoza, se ha digitalizado y cargado en el portal de Prensa Histórica los años 1973 y 1974 de Aragón expres: diario de la tarde. Actualmente se está trabajando en la digitalización de más números de esta cabecera.

 

Más información>>>

Recomendaciones para Proyectos de Digitalización de Patrimonio Bibliográfico y Fotografía Histórica

22/09/2021

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria acaba de publicar sus Recomendaciones para Proyectos de Digitalización de Patrimonio Bibliográfico y Fotografía histórica. Este documento es fruto de la actividad del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas en Digitalización, conformado por expertos en digitalización, fotografía, biblioteca digital y fototeca histórica, de diversas instituciones españolas (Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Biblioteca Nacional, Universidad Carlos III, C.A. de Galicia, FEDAC, U. de Valencia y U, de Las Palmas de Gran Canaria ).

Este trabajo pretende ser una guía y referencia para aquellas instituciones o empresas que gestionen o ejecuten proyectos de digitalización de fondos patrimoniales en el ámbito español y latinoamericano.

>>>Acceso al documento

>>>Más información

Enlaces destacados