Inicio

A Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, xestionada pola Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria do Ministerio de Cultura e Deporte, é unha hemeroteca dixital na que se ofrece aos cidadáns un extenso, variado e crecente repertorio de prensa histórica e revistas culturais en linguas españolas. Esta hemeroteca, tanto polo seu volume como pola calidade dos seus fondos, constitúe un dos principais proxectos de dixitalización de prensa que se realizaron en España e ten, no ámbito internacional, un peso considerable. A organización dos seus contidos, así como as súas funcións avanzadas de busca no texto das publicacións, convértena nunha inestimable ferramenta para a investigación histórica, sociolóxica, cultural ou xenealóxica.

O proxecto é o resultado da cooperación do Ministerio de Cultura e Deporte coas comunidades autónomas e outras institucións, como concellos, ateneos, fundacións, universidades e institucións privadas, que conservan coleccións de prensa histórica e as ceden para a súa dixitalización.

Hoxe, en febreiro de 2019, esta hemeroteca ofrece aproximadamente oito millóns e medio de páxinas dixitalizadas, en acceso aberto e gratuíto.

 

Máis información

Novas + Ver Máis

¡NOVEDAD! Cabeceras incorporadas en diciembre de 2022

La Burra de Balaam : rebuzno semanalSe han incorporado a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica nuevas cabeceras, y números de cabeceras ya integradas en el portal de varias instituciones, como son: Museo Cerralbo, Museo del Romanticismo, Museo Nacional de Escultura, y de las Bibliotecas Públicas del Estado de Zaragoza y Valladolid. Con esta nueva carga, se han integrado 49 nuevas cabeceras y añadido números a dos ya existentes.

>>Más información

Nuevas incorporaciones: noviembre de 2022

Se han incorporado a la Bibloteca Virtual de Prensa históricas nuevos números de cabeceras ya existentes en el portal, así como cabeceras nuevas procedentes de las Bibliotecas Públicas del Estado en Palma de Mallorca, Zaragoza, Logroño, León y Valladolidad, y de la Hemeroteca Municial de Madrid. Sumanos más de 35.000 números nuevos al portal.

Enlaces destacados