Inicio

A Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, xestionada pola Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria do Ministerio de Cultura e Deporte, é unha hemeroteca dixital na que se ofrece aos cidadáns un extenso, variado e crecente repertorio de prensa histórica e revistas culturais en linguas españolas. Esta hemeroteca, tanto polo seu volume como pola calidade dos seus fondos, constitúe un dos principais proxectos de dixitalización de prensa que se realizaron en España e ten, no ámbito internacional, un peso considerable. A organización dos seus contidos, así como as súas funcións avanzadas de busca no texto das publicacións, convértena nunha inestimable ferramenta para a investigación histórica, sociolóxica, cultural ou xenealóxica.

O proxecto é o resultado da cooperación do Ministerio de Cultura e Deporte coas comunidades autónomas e outras institucións, como concellos, ateneos, fundacións, universidades e institucións privadas, que conservan coleccións de prensa histórica e as ceden para a súa dixitalización.

Hoxe, en febreiro de 2019, esta hemeroteca ofrece aproximadamente oito millóns e medio de páxinas dixitalizadas, en acceso aberto e gratuíto.

 

Máis información

Novas + Ver Máis

¡NOVEDADES FEBRERO 2023!

En febrero, se han llevado a cabo nuevas cargas en la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Estas cargas contienen, bien números nuevos de cabeceras ya existentes en el portal, o cabeceras nuevas que se han incorporado procedentes de la Hemeroteca Municipal de Madrid, así como de otras Bibliotecas Públicas del Estado y el Adelantado de Segovia SL

¡Sumamos al portal 44 nuevas cabeceras! ¡Descúbrelas!

>>Más información

INCORPORACIONES EN ENERO DE 2023

En el primer mes de 2023, se han han incorporado nuevas cabeceras, así como números de cabeceras ya existentes de distintas instituciones como son: la Hemeroteca Municipal de Madrid, el Museo del Traje, y las Bibliotecas Públicas del Estado en Logroño y Palma de Mallorca.

¡Descúbrelas en más información!

>>Más información

Enlaces destacados