Cabeceras destacadas

La Biblioteca Virtual de Premsa Històrica té, entre els seus fons, una valuosa col·lecció de premsa clandestina: quasi 90.000 pàgines digitalitzades per la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport mitjançant un conveni amb la Fundació d'Investigadors Marxistes, que gestiona l'arxiu hemerogràfic del Partit Comunista d'Espanya. Aquests materials són una eina inestimable per a l'estudi de les activitats polítiques dels grups clandestins que es van oposar al franquisme i, particularment, els del Partit Comunista i les organitzacions que hi giraven al voltant.

        

Cal destacar que, en moltes ocasions, les publicacions les van produir amb mètodes artesans en la clandestinitat, en paper de molt baixa qualitat i amb instruments tipogràfics poc apropiats; algunes es van escriure i il·lustrar a mà, altres es troben en un estat de degradació avançat. Amb la digitalització, no solament s'assegura la difusió d'aquests fons per mitjà de la web, sinó també la preservació dels seus continguts.

        

Les 244 capçaleres que formen aquesta col·lecció corresponen al període comprès entre 1932 i 1976 i es van publicar a Espanya, Algèria, Colòmbia, França, Itàlia, el Marroc, Mèxic, Rússia, Veneçuela, l'Uruguai, etc.

Enlaces destacados

Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico       Hispana. Directorio y recolector de recursos digitales      Hispana PRO      Contribuidor de Europeana      LEM