SRU

Protocolo SRU

SRU ( Search/Retrieve via URL ) Interneten erabiltzen den bilaketa protokolo normalizatua da, CQL (Commun Query Language; hots, kontsultarako sintaxi normalizatua) bidez datu-baseak kontsultatzeko. SRW , berriz, SRUren aldagaia da. Bertan, bezeroaren eta zerbitzariaren arteko mezuak ez dira URL bidez helarazten, baizik eta HTTP gainean markatutako XML hizkuntzaren bidez. SRWk, W3C-ren gomendioari jarraiki, SOAP Simple Object Access Protocol , erabiltzen du. SOAPek zehazten du mezu bat nola txertatu XML eskemaren barruan. SRW araua web zerbitzuen interoperatibitate zuzentarauei atxikita dago.

Protokolo horiek Library of Congress agentziak eramaten ditu, eta horien erabilera IFLAren ICABS programak ere sustatzen du. Hala, Ondare Prentsa Historikoko Liburutegi Birtuala kontsultarako ez ezik erregistroak berreskuratzeko ere sar daiteke, betiere, protokolo horiek erabilita. Esandako protokoloek eta OAIk Biblioteca Digital Europea erakundearen oinarrizko arkitektura osatzen dute.

La dirección del servidor SRU/W es https://prensahistorica.mcu.es/es/sru/sru.do.